Sunday, 1 January 2012

RATIO MURID TERHADAP GURU SDN MENURUT LEMBAGA TAHUN PELAJARAN 2011/2012

SEKOLAH,GURU,MURID DAN RATIO MURID TERHADAP GURU SDN MENURUT LEMBAGA
TAHUN 2011/2012

NO
LEMBAGA
GURU
KELAS PNS
JUMLAH MURID
RATIO MURID TERHADAP GURU
RUANG
KELAS

GURU AGAMA

GURU OR

GTT
1
SD GANDUSARI 01
6
124
20
6

1

1

1
2
SDN GANDUSARI 02
6
147
24
6

1

 
2
3
SDN TAMBAKAN 01
6
146
24
6

1

1

2
4
SDN TAMBAKAN 02
6
139
23
6

1

1

1
5
SDN KOTES 01
6
164
27
6

1

 
3
6
SDN SUMBERAGUNG 01
8
208
26
8

2

 
2
7
SDN SUMBERAGUNG 02
6
128
21
6

1

 
1
8
SDN SUMBERAGUNG 03
5
128
25
6

1

1

3
9
SD N SUKOSEWU 01
5
153
30
6

1

 
2
10
SDN SUKOSEWU 02
5
88
17
6

1

 
2
11
SDN. SUKOSEWU 03
5
122
24
6
 

1

2
12
SDN SUKOSEWU 04
5
164
32
6

2

 
1
13
SD N SUKOSEWU 07
5
48
9
6

1

 
1
14
SDN GONDANG
7
170
24
6

1

 
1
15
SDN GADUNGAN 01
6
99
16
6

1

 
1
16
SDN GADUNGAN 02
6
191
31
6

1

1

1
17
SDN GADUNGAN 03
5
47
9
6

1

 
1
18
SDN GADUNGAN 05
6
126
21
6

1

 
1
19
SDN NGARINGAN 02
5
37
7
6

1

 
2
20
SDN NGARINGAN 03
7
251
35
7

4

1

3
21
SDN NGARINGAN 04
6
103
17
6

2

1

1
22
SDN NGARINGAN 05
6
129
21
6

2

1

1
23
SDN BUTUN 01
6
106
17
6

1

1

1
24
SDN BUTUN 02
6
73
12
6

1

1

2
25
SDN BUTUN 03
5
48
9
6

1

 
1
26
SDN SEMEN 01
6
155
25
6

1

 
4
27
SDN SEMEN 02
7
198
28
6

2

 
3
28
SDN SEMEN 04
4
147
36
6

1

1

2
29
SD NEGERI SEMEN 05
6
182
30
6

2

1

1
30
SDN KRISIK 01
6
190
31
6

1

 
3
31
SDN KRISIK 02
5
131
26
6

1

1

3
32
SDN KRISIK 03
4
119
29
6

2

 
2
33
SDN KRISIK 04
4
200
50
6

1

1

3
34
SD NEGERI SOSO 01
3
42
14
6

1

 
3
35
SD NEGERI SOSO 02
5
74
14
6

1

 
1
36
SDN SOSO 03
5
108
21
6

2

1

2
37
SDN SLUMBUNG 01
5
113
22
6

1

1

2
38
SDN SLUMBUNG 02
5
145
29
6

2

1

3
39
SDN SLUMBUNG 03
4
82
20
6

2

 
4
40
SDN TULUNGREJO 01
3
208
69
6

1

1

3
41
SDN TULUNGREJO 02
2
25
12
6

1

1

2
42
SDN TULUNGREJO 03
4
110
27
6

2

 
2